Forskarveckan – för forskare och doktorander på KMH

Presentera din forskning och ta del av bredden och mångfalden i forskningen på KMH.

Datum: 18–20 november 2024

Plats: Kungl. musikhögskolan

Forskarveckan på KMH arrangeras årligen i november med syfte att skapa en mötesplats där du har möjlighet att presentera pågående forskning på KMH. Tillsammans främjar vi kunskapsutveckling, erfarenhetsutbyten och samarbetsmöjligheter.

Syftet med forskarveckan på KMH är att

 • presentera bredden och mångfalden i KMH:s forskning
 • främja forskningsanknytning och erfarenhetsutbyten
 • utveckla möjligheterna till forskningssamarbeten
 • lyfta fram och diskutera olika perspektiv, möjligheter och utmaningar inom forskningen.

Under forskningsveckan på KMH är du välkommen att presentera forskning i många olika format och utvecklingsstadier. Anmäl din programpunkt via länken nedan.

En viktig del av forskningsveckan är möjligheten att skapa nya kontakter och inspirera till nya samarbetsmöjligheter och projektidéer för vidare utveckling av såväl vår konstnärliga som vetenskapliga forskning.

Veckan innehåller också en programpunkt med fokus på samarbetsmöjligheter, KMH X-day, då KMH bjuder in organisationer, företag och kulturinstitutioner att möta mastersstudenter, doktorander och forskare på KMH.

Vill du presentera något under forskarveckan 2024?

Anmäl din programpunkt Länk till annan webbplats.

Utlysning 2024:

 1. Presentationer av genomförda eller planerade konferenspresentationer under året.
 2. Presentationer av pågående eller genomförda forskningsprojekt samt resultat.
 3. Förslag till paneler/work in progress.

Du kan presentera din forskning i olika format oavsett hur långt du kommit i forskningen. När du anmäler dig via länken ovan ska du ange vilken form du önskar för din presentation:

 • Lecture Recital (kombination av konstnärlig och muntlig) (max 30 min).
 • Muntlig presentation (15 min).
 • Posterpresentation inklusive kort muntlig presentation (3min).
 • Presentera en samarbetsmöjlighet på KMH X-day passet (7 min).
 • Work in progress/paneldiskussion (tid beroende på antal medverkande).

Boka in alla tre dagarna i din kalender, programmet kommer att läggas i oktober.

Alla som anmäler en konferenspresentation, planerad såväl som genomförd under det senaste året, har en plats i programmet. Alla andra inkomna förslag kommer att genomgå en peer review-process. Peer review-gruppen utgörs av rektors forskningsråd.

Vi hoppas att du vill vara med i forskarveckan och dela med dig av ditt arbete i lämplig form.

Relaterad kontakt