Huvudområde och fördjupningsområde

All utbildning på högskolor och universitet ges inom ett så kallat huvudområde. På KMH har vi två huvudområden: musik och musikpedagogik. Eftersom musik är ett brett ämne har vi även olika fördjupningsområden, de kan definieras av till exempel en genre eller en specifik professionsanknytning.

Både antal huvudområden och fördjupningsområden anges i Lokala regler för examen vid KMH Pdf, 191.1 kB, öppnas i nytt fönster.. Det är rektor som beslutar om inrättande av huvudområde på grundnivå och avancerad nivå enligt KMH:s arbetsordning.

Definition av huvudområde

Begreppet huvudområde beskrivs i den nationella examensordningen (högskoleförordningen, bilaga 2), och omfattar det område inom vilket studenten får sin utbildning och når en examen. Studenten ska vid examen ha uppnått de nationella mål och de övriga krav som anges för den specifika utbildningen i examensordningen. De nationella målen och de övriga kraven är olika både beroende på vilken nivå som avses och om det rör sig om en generell examen, en konstnärlig examen eller en yrkesexamen. Högskolor kan ansöka till Universitetskanslersämbetet (UKÄ) om examenstillstånd och UKÄ prövar då att lärosätet har kompetens och förutsättningar för den utbildning som lärosätet söker tillstånd för.

Utifrån de tillstånd att utfärda examen som en högskola har kan lärosätet inrätta huvudområden. Följande huvudområden finns i dagsläget på KMH:

  • Musikpedagogik (generell examen).
  • Musik (konstnärlig examen).

Definition av fördjupningsområde

Inom huvudområdet musik har även ett flertal fördjupningsområden inrättats på KMH. Ett fördjupningsområde kan bland annat definieras av en angiven musikalisk genre eller en specifik professionsanknytning, till exempel musiker, dirigent eller kompositör. Det kan också ytterligare preciseras av ett angivet huvudinstrument.

Relaterad kontakt