Kursguide

På KMH används kursguider som beskriver kursens innehåll och upplägg mer detaljerat än kursplanen. Kursguider skrivs i ett webbaserat system och publiceras i kursens rum på KMH:s lärplattform.

Sedan några år tillbaka arbetar vi med kursguider för att synliggöra kursernas upplägg och innehåll. För studenterna ska kursguiden tydliggöra vilka krav och förväntningar som ställs på dem, och göra det lättare för dem att planera sina studier. För lärarnas del förenklar kursguiden möjlighet till förändringar mellan tillfällena då kursen ges – något som tidigare krävde förändring av hela kursplanen med tillhörande administration.

Kursguiden bygger på kursplanen och ”ägs” av läraren. Kursguiden ska innehålla information om hur kursen är upplagd, vilka examinationsuppgifterna är och konkretisering av former för bedömning av prestationer, kurslitteratur, arbetsmaterial, lokaler och schema.

Det är kursansvarig lärare som ska skriva och stå för kursguiden, utifrån hur undervisning och examination kommer att läggas upp.

Från och med läsåret 2020/21 skrivs och administreras kursguider via det webbaserade systemet KMH Kursguider Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. För hjälp med att formulera innehåll i kursguiden, se exempel och information direkt i systemet.

När kursguide publicerats kan den sedan nås direkt via kursens rum på KMH:s lärplattform.

Relaterad kontakt