Tidplan och process för avveckling

Studenternas efterfrågan och arbetsmarknadens behov ändrar sig vilket kan påverka vårt utbildningsutbud. Det kan betyda att vi måste avveckla ett huvud- eller fördjupningsområde och upphäva kurs- och utbildningsplaner. KMH:s rutiner för detta kan du läsa om här.

Vad avvecklas och vad upphävs?

Det är utbildnings- och kursplaner som upphävs. Det fattar UF-nämnden beslut om.

Det är huvud- och fördjupningsområden som avvecklas. Det belutar rektor om efter begäran av berörd akademi. Avdelningen för utbildnings- och forskningsstöd bereder beslutsunderlaget till rektor.

Rektor kan också besluta om ett antagningsstopp till ett utbildningsprogram eller kurs. Gäller antagningsstoppet för ett utbildningsprogram tillsvidare kan det också bli aktuellt med att avveckla huvud- eller fördjupningsområdet. Ett beslut om upphävande medför en avvecklingsperiod. I samtliga fall måste kvaliteten inom utbildningen under avvecklingsperioden och studenternas rättssäkerhet säkerställas.

Avveckling av huvud- eller fördjupningsområde

Rektor kan besluta om att avveckla huvud- eller fördjupningsområdet vilket innebär att inga studenter kan ta ut examen inom området. Ett huvud- eller fördjupningsområde kan dock inte avvecklas så länge det finns studenter som fortfarande har rätt att examineras inom området enligt vad som anges i kurs- och utbildningsplanerna.

Efter en avvecklingsperiod som medför att samtliga antagna studenter har haft en rimlig möjlighet att nå examen kan rektor besluta att avveckla huvud- eller fördjupningsområdet.

Hur du gör

Följande information ska ingå i ansökan till rektor om avvecklande av ett huvud- eller fördjupningsområde:

  • Redogörelse för varför huvud- eller fördjupningsområdet ska avvecklas.
  • Uppgift om vilken termin som är den sista då examination erbjuds inom de kurs- eller utbildningsplaner som finns inom området.

Observera att KMH bara har två huvudområden: musik och musikpedagogik. Att avveckla dessa kommer förmodligen inte i fråga men att upphäva ett utbildningsprogram eller kurs inom dessa huvudområden kan ske desto oftare. Läs mer om hur du går till väga för att föreslå ett upphävande av ett utbildningsprogram och/eller kurser.

Relaterad kontakt