Musikteori klassisk musik, kursplaner

År 1

Termin 1

Gehör och gehörsdidaktik 1 (DA7001), 5 hp Pdf, 93.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Harmonik och generalbas 1600–1800 (DA7002), 5 hp Pdf, 92.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Barockkontrapunkt 1 (DA7003), 5 hp Pdf, 91.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Arrangering och instrumentation (DA7004), 5 hp Pdf, 92 kB, öppnas i nytt fönster.

Folkmusikteori, introduktionskurs, avancerad nivå (AA7005), 5 hp Pdf, 93 kB, öppnas i nytt fönster.

Konstnärlig forskningsförberedande kurs 1 (AA1003), 5 hp Pdf, 126.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Termin 2

Form och analys 1 (DA7006), 5 hp Pdf, 94.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Gehör och gehörsdidaktik 2 (DA7007), 5 hp Pdf, 99.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Harmonik 1800–2000 (DA7008), 5 hp Pdf, 100.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Jazzkomposition och arrangering (DA7009), 5 hp Pdf, 92.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Konstnärlig forskningsförberedande kurs 1 (AA1003), 5 hp Pdf, 126.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Valbara kurser, 5 hp

År 2

Termin 1

Klassisk komposition och instrumentation (DA7011), 5 hp Pdf, 93.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Musikteorididaktik (DA7012), 5 hp Pdf, 93.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Kontrapunkt i palestrinastil (DA2022), 5 hp Pdf, 92.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Självständigt arbete, musikteori (DA7020), 10 hp Pdf, 121.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Valbara kurser, 5 hp

Termin 2

1900- och 2000-talets kontrapunkt (DA7013), 5 hp Pdf, 94.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Form och analys 2 (DA7014), 5 hp Pdf, 93 kB, öppnas i nytt fönster.

Självständigt arbete, musikteori (DA7020), 20 hp Pdf, 121.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Relaterad kontakt