Utbildningar inom musik- och medieproduktion

Samtliga program och fristående kurser inom musik- och medieproduktion.

Kandidatprogram

 1. Musikproduktion Är du musikskapare med intresse för att komponera, arrangera och producera musik på många olika sätt och för olika medieformer och miljöer? Gillar du att samarbeta med andra och jobba projektbaserat? Kandidatutbildningen i...

Masterprogram

 1. Contemporary Performance and Composition, CoPeCo CoPeCo är ett masterprogram i nutida musik som ges i samarbete mellan fyra europeiska lärosäten. Programmet erbjuder dig en plattform för experimentell musik i europeisk miljö. Syftet med CoPeCo är att...

 2. Musiker, musikproduktion Masterprogrammet i musikproduktion ger dig fördjupad kompetens för att arbeta med musikproduktion på hög konstnärlig nivå. Programmet är forskningsförberedande och ger dig goda möjligheter att utveckla din konstnärliga profil...

Fristående kurser

 1. Entreprenörskap i musik Kursen syftar till att du som student ska tillägna dig grundläggande kunskaper och praktiska färdigheter i att använda entreprenörskap som en metod för att skapa, leverera och utvärdera kulturellt, ekonomiskt eller socialt...

 2. Grundläggande gehör i teori och praktik Kursen vänder sig till dig med grundläggande högskolebehörighet som är nyfiken på musikämnet och vill lära dig mer om gehör och praktiskt musicerande. Kursen syftar till att ge kunskap om och träna färdighet i...

 3. Hållbart yrkesliv inom musik Är du nyfiken på att lära dig mer om hållbarhet, hur du själv värnar om din inre hållbarhet och även hur ditt musikutövande kan bidra till en hållbar värld? I den här kursen utvecklar du grundläggande kunskaper om social...

 4. Ickelinjär musikproduktion Vill du lära dig grundläggande kunskaper om ickelinjär musikkomposition- och produktion, samt utveckla färdigheter i musikproduktionsprogram (främst Ableton) för komposition, produktion, ljuddesign och mix är detta kursen...

 5. Musikbranschkunskap ur ett internationellt perspektiv A Passa på att utveckla dina kunskaper om musikbranschens konstnärliga, ekonomiska och organisatoriska förutsättningar och få möjlighet att tillämpa dessa utifrån din musikaliska bakgrund. Kursen...

 6. Musikhistoria Om du är intresserad av att lära dig mer om hur musiken har utvecklats genom tiderna är detta kursen för dig. Från antikens lyra och vidare till Hildegard von Bingen, Bach, Clara Schumann, Stravinsky, Ella Fitzgerald, Jimi Hendrix,...

 7. Musikproduktion – Logic Pro I denna kurs får du kännedom om olika branschstandarder när det gäller konstnärliga verktyg inom musikproduktion, med särskilt fokus på Logic Pro. Du kommer också utveckla kunskap om och färdigheter i de möjligheter som...

 8. Musikproduktion – Pro Tools I denna kurs får du kännedom om olika branschstandarder när det gäller konstnärliga verktyg inom musikproduktion, med särskilt fokus på Pro Tools. Du kommer också utveckla kunskap om och färdigheter i de möjligheter som...

 9. Produktion och komposition av popmusik I kursen får du möjlighet att utveckla grundläggande kunskap i att komponera och producera musik i popgenren, och i att hantera relevant musikteknik för att åstadkomma ett färdigt resultat. Kursen syftar också...