3. Dokument, bifogade filer

Riktlinjer för namngivning, versionshantering och format för bifogade dokument och filer.

Namngivning av dokument

 • Använd bokstäver, siffror, och - (bindestreck) i filnamnet.
 • Använd inte _ (understrykning) eller specialtecken som ] (klammer), & (et-tecken) och % (procent) i filnamnet.
 • Använd helst inte mellanslag i filnamn. Undantag är filer som ska visas i en lista på sidan med hjälp av modulen fildelning, då kan du använda mellanslag i filnamnet.
 • Filnamnet ska beskriva vad filen innehåller.
 • Filnamnet ska inte innehålla KMH eller kmh.
 • Om du lägger in ett datum i filnamnet, ska det läggas sist och utformas enligt internationell standard: åååå-mm-dd, alternativ ååmmdd.
 • Exempel:
  Delegationslista2014-12-18.pdf
  RapportÖversynavutbildningsstrukturen-170528.pdf
  Anmälan om bisyssla.pdf (dokument som visas i lista med hjälp av fildelningsmodul).

Versionshantering av dokument

 • Det är alltid den senaste versionen av dokumentet som ska finnas på webbsidan.
 • Versionsnummer och utgåvor av dokument ska anges inne i dokumentet.
 • Versionsnummer och utgåvor av dokument anges inte i filnamnet.
 • Om ett dokument byts ut regelbundet på en sida som i övrigt inte ändras ofta, kan versionsnummer behöva anges även i filnamnet.

Dokumentformat

 • Dokument som publiceras för nedladdning ska vara i PDF-format.
 • Dokument som produceras för nedladdning ska vara skapade och formaterade med lämplig dokumentmall.
 • Dokument som ska användas som mall eller för annan vidarebearbetning kan vara i ett annat format än PDF, men i ett format som målgruppen kan öppna.
 • Kontrollera alltid PDF-filens titel (Arkiv/Egenskaper) inför publicering.

Sök och bläddra i Webbhandbok

Relaterad kontakt