KPU – Kompletterande pedagogisk utbildning

KPU är ett utbildnings­program för dig som inte har någon lärar­examen, men som arbetar inom gymnasie­skola eller annan skol­form i ämnet musik, och som vill komplettera till en lärarexamen.

Programmet syftar till att utbilda ämneslärare med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, i ämnet musik.

Behörighet

För att vara behörig för KPU ska du ha grundläggande behörighet för högskolestudier, samt uppfylla följande två kriterier:

 • ha ämneskunskaper i undervisningsämnet musik i gymnasieskolan motsvarande ämnesstudier om minst 120 högskolepoäng.
 • ha arbetslivserfarenhet inom ämnesområdet musik omfattande minst 2 år i tid med minst 50% av heltid eller motsvarande.

Arbetslivserfarenhet styrker du med arbetsgivarintyg eller liknande. För att KMH ska kunna behandla din ansökan måste samtliga behörighetsgivande intyg vara bifogade. Dessa laddas upp till ditt konto på antagning.se.

Notera att antagningen för KPU sker tidigare än övriga högskoleutbildningar för att kunna erbjuda bättre framförhållning genom ett tidigare antagningsbesked.

Terminsöversikt

År 1

Termin 1:

Skolväsendets historia, organisation och villkor. Skolans värdegrund. Läroplansteori och didaktik.

Utveckling och lärande.

VFU 1

Termin 2:

Sociala relationer. Konflikthantering. Specialpedagogik.

Ämnesdidaktik. Bedömning och betygsättning.

Vetenskapsteori och forskningsmetodik.

VFU 2.

År 2

Termin 3:

Självständigt arbete, ämnesdidaktik.
VFU 3.

Utbildningens innehåll

Under tre terminer får du möjlighet att komplettera och bygga vidare på din praktiska erfarenhet av undervisning i ämnet musik genom utbildningens tre huvuddelar:

 • UVK, utbildningsvetenskaplig kärna, 60 hp
 • VFU, verksamhetsförlagd utbildning, 30 hp
 • ett självständigt arbete om 15 hp, som ingår i UVK-delen av programmet

Fokus på ditt och elevernas lärande

I utbildningsvetenskaplig kärna får du fördjupa dig i skolväsendets organisation och villkor samt i undervisningssituationen utifrån läroplansteori, didaktik och sociala relationer. Utöver detta behandlas bl.a. musikpedagogik i kursen Utveckling och lärande. Du får även gedigna kunskaper i att arbeta med utvecklingsplaner, bedömning och betygsättning.

Innehållet i KPU handlar om att du själv ska få en komplett lärarutbildning med fokus på din utveckling av pedagogiska och ämnesmässiga förmågor som krävs i läraryrket, men också om att hitta verktyg som stimulerar varje elevs lärande och utveckling.

Som förberedelse inför det självständiga arbetet den sista terminen läser du kursen Vetenskapsteori och forskningsmetodik. Kursen behandlar vetenskapligt skrivande och undersökningsarbete med utgångspunkt i estetiska lärprocesser.

För att kunna applicera dina teoretiska kunskaper och självständigt kunna verka som lärare innehåller utbildningen också den så kallade verksamhetsförlagda utbildningen. Det är en praktikdel vid tre tillfällen under utbildningen som förläggs på en relevant skola. Du får handledning av en lärare på skolan i att självständigt planera, genomföra och utvärdera undervisning och annan pedagogisk verksamhet.

Platsförlagd undervisning

Platsförlagd undervisning torsdagar och fredagar under alla tre terminerna.

Efter studierna

Studenter som med godkänt resultat genomgått samtliga kurser som ingår i utbildningen kan efter examensansökan få Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, 210 hp.

 • Typ av utbildning:

  Lärarprogram

 • Institution:

  Musik, pedagogik och samhälle

 • Studietakt:

  Heltid

 • Högskolepoäng, hp:

  90

 • Anmälningsperiod:

  15 feb – 15 mars

 • Anmälningskod:

  KMH-74000

Relaterad kontakt