Ämneslärare i musik och annat ämne (från HT2021)

År 1

Termin 1

Musik 1:
Spel, sång, ensemble och digitalt skapande (FG8060), 10 hp Pdf, 96 kB, öppnas i nytt fönster.
Musikteori och musik­historia (FG8002), 7,5 hp Pdf, 82.3 kB, öppnas i nytt fönster.

UVK 1:
Lärande och pedagogik (FG8008), 5 hp Pdf, 87.9 kB, öppnas i nytt fönster.
Skol­väsendets historia, läro­plans­teori och skolans värde­grund (FG8020), 5 hp Pdf, 90.9 kB, öppnas i nytt fönster.
Utvecklings­psykologi och special­pedagogik (FG8028), 2,5 hp Pdf, 84.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Termin 2

Musik 2:
Spel, sång, ensemble och digitalt skapande (FG8060), 10 hp Pdf, 96 kB, öppnas i nytt fönster.

UVK 2:
Yrkes­identitet och expertis (FG8009), 5 hp Pdf, 80.7 kB, öppnas i nytt fönster.
Utvecklings­psykologi och special­pedagogik (FG8028), 2,5 hp Pdf, 84.7 kB, öppnas i nytt fönster.
Sociala relationer och hälsa (FG8029), 5 hp Pdf, 82.6 kB, öppnas i nytt fönster.

VFU 1 (FG8010), 7,5 hp Pdf, 86.6 kB, öppnas i nytt fönster.

År 2

Termin 3

Ditt andra ämne på SU, 30 hp

Termin 4

Ditt andra ämne på SU, 30 hp

År 3

Termin 5

Musik 3:
Musicerande, ensemble­ledning, arrangering och komposition (FG8061), 10 hp Pdf, 103.3 kB, öppnas i nytt fönster.
Rytmik och didaktik (FG8038), 5 hp Pdf, 99 kB, öppnas i nytt fönster.
Musik­historiens och musik­teorins didaktik (FG8042), 7,5 hp Pdf, 104.2 kB, öppnas i nytt fönster.
Rytmik och skapande (FG8043), 2,5 hp Pdf, 104.6 kB, öppnas i nytt fönster.

UVK 3:
Veten­skapliga perspektiv på upplevelse och lärande (FG8045), 5 hp Pdf, 114.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Termin 6

Musik 3:
Musicerande, ensemble­ledning, arrangering och komposition (FG8061), 12,5 hp Pdf, 103.3 kB, öppnas i nytt fönster.

UVK 3:
Introduktion till forsknings­metoder (FG8030), 5 hp Pdf, 99 kB, öppnas i nytt fönster.
Veten­skaps­teori och kultur (FG8044), 5 hp Pdf, 103.4 kB, öppnas i nytt fönster.

VFU 2 (FG8032), 7,5 hp Pdf, 107.3 kB, öppnas i nytt fönster.

År 4

Termin 7

Ditt andra ämne på SU, inklusive själv­ständigt arbete på grundnivå, 30 hp

Termin 8

Musik 5:
Konsert­projekt (FG8041), 10 hp Pdf, 108 kB, öppnas i nytt fönster.

UVK 4:
Forsknings­­strategier och forsknings­planering (FA8040), 7,5 hp Pdf, 106 kB, öppnas i nytt fönster.
Veten­skapliga perspektiv på människans sociala och kulturella värld (FA8041), 5 hp Pdf, 111.1 kB, öppnas i nytt fönster.

VFU 3 (FA8042), 7,5 hp Pdf, 98.8 kB, öppnas i nytt fönster.

År 5

Termin 9

Musik 6:
Musicerande och musikaliskt ledarskap (FA8054), 5 hp Pdf, 90.5 kB, öppnas i nytt fönster.
Digitalt skapande och didaktik (FA8057), 5 hp Pdf, 81.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Musik 7:
Självständigt arbete, avancerad nivå (FA8055), 15 hp Pdf, 92.4 kB, öppnas i nytt fönster.
Examenskonsert (FA8051), 5 hp Pdf, 90.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Termin 10

Musik 8:
Musicerande och musikaliskt ledarskap (FA8054), 5 hp Pdf, 90.5 kB, öppnas i nytt fönster.
Kritisk musik­didaktik (FA8052), 5 hp Pdf, 106.9 kB, öppnas i nytt fönster.
Examens­konsert (FA8051), 5 hp Pdf, 90.1 kB, öppnas i nytt fönster.

UVK 5:
Ledarskap och konflikt­hantering (FA8053), 2,5 hp Pdf, 91.4 kB, öppnas i nytt fönster.
Bedömning, betygs­sättning, utvärdering och utvecklings­arbete (FA8050), 5 hp Pdf, 92.5 kB, öppnas i nytt fönster.

VFU 4 (FA8056), 7,5 hp Pdf, 94.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Relaterad kontakt