Provbeskrivning för musiker, jazz

När du söker till det här programmet behöver du göra ett antagningsprov. Här finns allt du behöver veta för att genomföra proven.

Anmälningskod: KMH–30000

Prov 1 – Digital uttagning

Spela in en videofilm av god ljud/bildkvalitet med en valfri låt, som visar såväl din instrument-/sångtekniska som din musikaliska förmåga. Vi ser helst att du spelar till ett komp i någon form (livekomp, egen inspelad bakgrund, iReal Book etc.), men om du inte har möjlighet till det godkänner vi även att du sjunger a cappella/framför ett solostycke. Använd provtiden till att ge en så tydlig och bred bild av ditt musicerande som möjligt genom att till exempel visa upp tema-/texttolkning, improvisationsfärdighet, kompspel mm.

Efter att du har gjort en fullständig anmälan till programmet på antagning.se Länk till annan webbplats. och sista anmälningsdag har passerat, kommer du få mer information via mejl om hur du skickar in ditt prov till KMH.

Instruktioner för videoinspelning

För att din film ska bli giltig behöver du:

 • Legitimera dig genom att filma legitimation och ditt ansikte. Uppge provkoden och berätta vilket stycke du kommer att framföra.
 • Framför ditt stycke. Ditt ansikte och dina händer måste synas genom hela filmen. Det ska vara enkelt att se dig och ditt instrument i bild.
 • Varje film ska genomföras i en enda obruten tagning. Inga klipp eller andra editeringar är tillåtna.
 • Det går bra att spela in ditt prov med en mobiltelefon, men se till att det inte är någon distorsion eller brus eller för mycket rumsakustik. Filmerna ska ha god bildkvalitet med bra skärpa och ljus.
 • Tillåtna format är MP4 eller MOV. Försök hålla filstorleken runt 500 MB om möjligt.

Om instruktionerna inte följs och filmen på något sätt upplevs ha modifierats kan ditt prov komma att bedömas som ogiltigt.

Provkod: LS 12.0 Uttagning jazz
Provtid: max 10 min.
Bedömning: Provet är behörighetsgrundande och resultatet bedöms som godkänt (1) eller underkänt (0).

Ditt resultat meddelas via mejl. Alla sökande med godkänt resultat går vidare till resterande prov som sker på campus Valhallavägen.

Prov 2 – Spelprov huvudinstrument

Provet sker på KMH:s campus och består av tre delmoment.

 1. Spel- eller sångprov:
  Du ska själv välja och förbereda två låtar som visar din musikaliska bredd och din förmåga att improvisera. Låtarna ska framföras utantill, d.v.s. utan stöd av noter. På provet bedömer vi inte bara din musikaliska skicklighet, utan även tema/textinterpretation och konstnärlig originalitet.
  Poängskala: 0-50 p, varav 25 p krävs för godkänt.
 2. A prima vista:
  Du ska spela/sjunga direkt från en notbild (noter plus ev ackord) med ca en minuts förberedelse.
  Poängskala: 0-5 p, varav 1 p krävs för godkänt.
 3. Improvisation:
  Du ska spela/sjunga utan förberedelse och på gehör tillsammans med någon eller några ur kompgruppen. Juryn bestämmer uppgiften.
  Poängskala: 0-5 p, varav 1 p krävs för godkänt.

Efter att du genomfört de tre delproven gör juryn en kort intervju om din bakgrund och dina framtidsplaner vad gäller musik.

KMH tillhandahåller en kompgrupp vid provet. Egen kompgrupp är ej tillåten. Du ska själv instruera kompgruppen om hur låten ska spelas. Välj inte för svåra arrangemang eftersom instruktionstiden ingår i din provtid. Standardkompet är piano/keyboard, bas och trummor. I saxofon/träblås- och trumsetprovet är pianot utbytt mot elgitarr. I elbas-/kontrabasprovet finns det utöver piano/keyboard och trummor även en blåsare (som du inte behöver transponera noter till).

Provkod: LS 12.1 Huvudämne jazz
Provtid: ca 20 min.
Bedömning: 0-60 p, samt godkänt i varje delmoment. Provet är behörighets- och urvalsgrundande.

Prov 3 – Musikteori

Provet skrivs i datasal vid en dator. Provtiden är 45 minuter för gehör och 45 minuter för satslära. Den sökande har inte tillgång till keyboard. Till flera av frågorna i satsläran finns lyssningsexempel.

Provkod: LSC 2.1 Gehör och LSC 2.2 Satslära
Provtid: 1,5 timme.
Bedömning: Provet är behörighetsgrundande och resultatet bedöms som godkänt (1) eller underkänt (0).

Exempelprov i musikteori

Här finns ett exempel på hur ditt musikteoriprov kan se ut.

Gör ett övningsprov för jazzprogrammet, LSC 2.1 och LSC2.2 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Relaterad kontakt