Provbeskrivning för slagverk

När du söker till konstnärligt kandidatprogram i musik, klassisk musik behöver du göra ett antal prov. Här finns allt du behöver veta för att genomföra proven.

Anmälningskod: KMH-40000

Förberedelser

Inför proven ska du förbereda minst fyra stycken på dessa instrument:

 • Liten trumma: Du ska spela ett stycke/etyd efter eget val som visar prov på musikaliska och tekniska färdigheter.
 • Melodiskt (marimba, vibrafon eller xylofon): Du ska spela ett stycke/etyd, gärna med 4 klubbor, efter eget val som visar prov på musikaliska och tekniska färdigheter.
 • Pukor: Du ska spela ett stycke/etyd efter eget val som visar prov på musikaliska och tekniska färdigheter.
 • Valfritt slagverk: Du ska spela ett stycke/etyd efter eget val som visar prov på musikaliska och tekniska färdigheter och kan själv välja fritt på vilket slagverksinstrument. Det kan vara på ett instrument du tidigare visat i provet.

Skriv en repertoarlista med de stycken du förberett. Listan ska innehålla personuppgifter, sökt program, profil och instrument och vara i pdf-format.

Prov 1 – digital uttagning

Detta prov är en digital uttagning och den gör du genom att filma dig själv när du spelar eller sjunger.

Du ska välja ett av de stycken du förberett och spela in en videofilm när du spelar detta stycke.

Obs! Vid lågt söktryck på slagverk utgår prov 1 och du blir kallad direkt till prov 2 (LS 11.1a) på campus istället. Detta meddelas via mejl efter sista anmälningsdag.

Efter att du har skickat in din anmälan på antagning.se Länk till annan webbplats. och sista anmälningsdag har passerat, kommer du få mer information via mejl om hur du skickar in ditt prov till KMH.

Instruktioner för videoinspelning

För att din film ska bli giltig behöver du:

 • Legitimera dig genom att filma legitimation och ditt ansikte. Berätta vilket stycke du kommer att framföra och din provkod.
 • Framför ditt stycke. Ditt ansikte och dina händer måste synas genom hela filmen. Det ska vara enkelt att se dig och ditt instrument i bild.
 • Varje film ska genomföras i en enda obruten tagning. Inga klipp eller andra editeringar är tillåtna.
 • Det går bra att spela in ditt prov med en mobiltelefon, men se till att du sitter så att det inte är för mycket rumsakustik med distorsion och brus. Filmerna ska ha god bildkvalitet med bra skärpa och ljus.

Om instruktionerna inte följs och filmen på något sätt upplevs ha modifierats kan ditt prov komma att bedömas som ogiltigt.

Provkod: LS 11.0 Uttagning klassisk musik

Längd: Cirka 10 minuter

Tillåtna format: MP4 eller MOV. Försök att hålla filstorleken runt 500 MB.

Bedömning: Provet är behörighetsgrundande och resultatet bedöms som godkänt (1) eller underkänt (0).

Ditt resultat meddelas via mejl. Alla sökande med godkänt resultat går vidare till resterande prov som sker på campus Valhallavägen.

Prov 2 – spelprov på KMH

Provet sker på KMH:s campus och består av tre delmoment.

 1. Färdighet
  Du ska spela det som står listat under förberedelserna.
  Poängskala: 0-50 p, varav 25 p krävs för godkänt.
 2. A prima vista-prov på liten trumma och marimba.
  Poängskala: 0-3 p, varav 1 p krävs för godkänt.

Ta med din repertoarlista utskriven till provet och ge till juryn. 

Provkod: LS 11.1a Huvudämne klassisk musik

Provtid: ca 10-20 min. Provtiden kan förkortas.

Bedömning: Du kan totalt få 53 poäng. Ovan anges vilken poäng som krävs för att delmomentet ska bedömas som godkänt. Provet är behörighets- och urvalsgrundande, det betyder att du behöver godkänt resultat i varje delmoment för att vara behörig till utbildningen. Poängen används sedan i urvalet.

Prov 3 – musikteoriprov på KMH

Provet består av tre delar och görs på plats på KMH.

För godkänt prov ska du:

 1. visa grundläggande kunskaper i musiklära: tonnamn, intervall, tonarter, taktarter, notvärden och paustecken samt ackordanalys
 2. visa grundläggande färdigheter i gehör: notering av klingande musikexempel samt härmning (vid särskilt tillfälle)
 3. visa grundläggande färdigheter i satslära: harmonisk analys, stämföring och utformning av motstämma.

Provkod: MT-prov

Provtid: 2 timmar

Bedömning: Provet är behörighetsgrundande och resultatet bedöms som godkänt eller underkänt.

Tillgodoräkna dig prov 3

Du behöver bara göra musikteoriprovet en gång om du söker till flera av kandidatprogrammen i listan nedan. Du som har godkänt resultat från förra året kan tillgodoräkna dig resultatet i år, om du meddelar KMH via mejladressen antagning@kmh.se på förhand.

Detta prov är gemensamt för:

Exempelprov i musikteori

Här finns ett exempel på hur ditt musikteoriprov kan se ut.

Exempelprov i musikteori Pdf, 2.2 MB, öppnas i nytt fönster.