Provbeskrivning för trumpet

När du söker till konstnärligt kandidatprogram i musik, klassisk musik behöver du göra ett antal prov. Här finns allt du behöver veta för att genomföra proven.

Anmälningskod: KMH-40000

Förberedelser

Inför proven ska du förbereda:

Skriv en repertoarlista med de stycken du förberett. Listan ska innehålla personuppgifter, sökt program, profil och instrument och vara i pdf-format.

Prov 1 – digital uttagning

Detta prov är en digital uttagning och den gör du genom att filma dig själv när du spelar eller sjunger.

Du ska välja ett av de valfria stycken du förberett och spela in en videofilm när du spelar detta stycke. Om du vill kan du ackompanjeras av en pianist.

Efter att du har skickat in din anmälan på antagning.se Länk till annan webbplats. och sista anmälningsdag har passerat, kommer du få mer information via mejl om hur du skickar in ditt prov till KMH.

Instruktioner för videoinspelning

För att din film ska bli giltig behöver du:

 • Legitimera dig genom att filma legitimation och ditt ansikte. Berätta vilket stycke du kommer att framföra och din provkod.
 • Framför ditt stycke. Ditt ansikte och dina händer måste synas genom hela filmen. Det ska vara enkelt att se dig och ditt instrument i bild.
 • Varje film ska genomföras i en enda obruten tagning. Inga klipp eller andra editeringar är tillåtna.
 • Det går bra att spela in ditt prov med en mobiltelefon, men se till att du sitter så att det inte är för mycket rumsakustik med distorsion och brus. Filmerna ska ha god bildkvalitet med bra skärpa och ljus.

Om instruktionerna inte följs och filmen på något sätt upplevs ha modifierats kan ditt prov komma att bedömas som ogiltigt.

Provkod: LS 11.0 Uttagning klassisk musik

Längd: Cirka 10 minuter

Tillåtna format: MP4 eller MOV. Försök att hålla filstorleken runt 500 MB.

Bedömning: Provet är behörighetsgrundande och resultatet bedöms som godkänt (1) eller underkänt (0).

Ditt resultat meddelas via mejl. Alla sökande med godkänt resultat går vidare till resterande prov som sker på campus Valhallavägen.

Prov 2 – spelprov på KMH

Provet sker på KMH:s campus och består av tre delmoment.

 1. Färdighet
  Välj ut ett av de stycken som du förberett som du vill spela för juryn. Du ska också framföra det obligatoriska stycket. Juryn kan be dig spela ytterligare något av dina förberedda stycken. Prov i skalspel och annan teknisk färdighet kan tillkomma.
  Poängskala: 0-50 p, varav 25 p krävs för godkänt.
 2. A prima vista
  Du ska spela ett stycke du får av juryn direkt från bladet, eventuellt tillsammans med en eller flera medspelare.
  Poängskala: 0-3 p, varav 1 p krävs för godkänt.
 3. Gestaltning
  Juryn väljer ett enkelt och kort stycke som du ska spela efter 10-15 minuters förberedelse.
  Poängskala: 0-5 p, varav 1 p krävs för godkänt.

Ta med din repertoarlista utskriven till provet och ge till juryn. Om du erbjuds och önskar ackompanjemang på ditt prov ska du ta med dig ackompanjemangsnoter till provet. Noterna ska vara tejpade/monterade och färdiga att använda. Du ska inte skicka några noter i förväg till KMH.

Provkod: LS 11.1a Huvudämne klassisk musik

Provtid: ca 10-20 min. Provtiden kan förkortas.

Bedömning: 0-58 p, samt godkänt i varje delmoment. Provet är behörighets- och urvalsgrundande.

Prov 3 – musikteoriprov på KMH

Provet består av tre delar och görs på plats på KMH.

För godkänt prov ska du:

 1. visa grundläggande kunskaper i musiklära: tonnamn, intervall, tonarter, taktarter, notvärden och paustecken samt ackordanalys
 2. visa grundläggande färdigheter i gehör: notering av klingande musikexempel samt härmning (vid särskilt tillfälle)
 3. visa grundläggande färdigheter i satslära: harmonisk analys, stämföring och utformning av motstämma.

Provkod: MT-prov

Provtid: 2 timmar

Bedömning: Provet är behörighetsgrundande och resultatet bedöms som godkänt eller underkänt.

Tillgodoräkna dig prov 3

Du behöver bara göra musikteoriprovet en gång om du söker till flera av kandidatprogrammen i listan nedan. Du som har godkänt resultat från förra året kan tillgodoräkna dig resultatet i år, om du meddelar KMH via mejladressen antagning@kmh.se på förhand.

Detta prov är gemensamt för:

Exempelprov i musikteori

Här finns ett exempel på hur ditt musikteoriprov kan se ut.

Exempelprov i musikteori Pdf, 2.2 MB, öppnas i nytt fönster.