Komposition – elektroakustisk musik

Att läsa ett masterprogram i komposition vid KMH betyder att befinna sig i en kreativ miljö med ljud- och musikskapande i fokus. Sedan länge har vi utbildat de vassaste tonsättarna, verksamma både nationellt och internationellt.

Masterprogrammet i komposition har tre inriktningar:

  • elektroakustisk musik
  • jazz
  • västerländsk konstmusik

Du väljer en av dessa men kan komma att läsa några kurser tillsammans med studenter inom de andra inriktningarna.

De bästa förutsättningarna för elektroakustisk musik

KMH har ett nationellt uppdrag att utbilda tonsättare inom profilen elektroakustisk musik på högskolenivå. KMH:s nya lokaler har det senaste inom ljudteknik. Här får du möjlighet att experimentera med ljud och rumslighet och skapa musik i okonventionella former.

Vi har konsertsalar för högtalarverk och performancekonst, vi har en högtalardom för 3D- ljud samt ett välutrustat studiokomplex. Detta ger goda möjligheter att arbeta professionellt med bland annat elektroakustisk och datorbaserad musik, film och mixning i multikanal. Och inte minst finns närheten till Stockholms många musik- och konstscener.

Terminsöversikt

År 1

Termin 1:

Komposition 1
Examens­arbete

Termin 2:

Komposition 1
Valbar kurs
Examens­arbete

År 2

Termin 3:

Komposition 2
Valbar kurs
Examens­arbete

Termin 4:

Komposition 2
Valbar kurs
Examens­arbete

Behörighet

Utöver grundläggande behörighet för högskolestudier på avancerad nivå krävs särskild behörighet som innebär godkänt antagningsprov för denna utbildning. Se utbildningsplanen och provbeskrivningen för detaljerad information om antagningsprovet.

Om utbildningen

Programmet vidareutvecklar din artistiska och tekniska förmåga, ger specialiserad repertoarkännedom och fördjupad konstnärlig insikt.

Kursen Komposition 1 utgår från ditt kompositionsarbete, där läraren handleder dig som student i syfte att stärka ditt hantverkskunnande, konstnärliga röst och förmåga till reflektion. Kursen innehåller även arbete med festivalen LjudOLjud, samt seminarieserien Kompositionsforum som belyser olika konstnärliga frågeställningar och konstnärskap.

Regelbundna konserter med både instrumentalmusik och elektroakustisk musik ger dig många tillfällen att få din musik framförd. Där ingår samarbeten med etablerade ensembler, körer, orkestrar och storband. I utbildningen ingår också valbara och forskningsförberedande kurser.

Masterprogrammet avslutas med ett examensarbete med tyngdpunkten i en konstnärlig-musikalisk framställning som ska redovisas och dokumenteras. Detta innebär ofta ett större självständigt kompositionsarbete tillsammans med en skriftligt reflekterande del. I kursen Examensarbete ges även en seminarieserie och individuell handledning som stöd inför skrivande och genomförande av ditt självständiga arbete.

Efter studierna

Programmet vidareutvecklar din artistiska och tekniska förmåga, ger specialiserad repertoarkännedom och fördjupad konstnärlig insikt som gör dig väl förberedd för arbete som tonsättare i det nationella och internationella musiklivet.

Programmet förbereder för fortsatta studier på konstnärlig forskarnivå.

Relaterad kontakt