Utbildningar inom folkmusik

Samtliga program och fristående kurser inom folkmusik.

Kandidatprogram

 1. Musiker, svensk folkmusik Kandidatprogrammet i svensk folkmusik ger dig en dynamisk och utvecklande studiemiljö med plats för både fördjupning i traditionen och för experimentlusta. Oavsett om du är sångare eller instrumentalist får du utrymme att...

 2. Musiker, utomskandinavisk folkmusik/utomeuropeisk konstmusik Detta kandidatprogram vänder sig till dig som utövar annan folkmusik än den svenska, eller konstmusik utanför den västerländska traditionen. Oavsett om du är sångare eller instrumentalist...

Masterprogram

 1. Contemporary Performance and Composition, CoPeCo CoPeCo är ett masterprogram i nutida musik som ges i samarbete mellan fyra europeiska lärosäten. Programmet erbjuder dig en plattform för experimentell musik i europeisk miljö. Syftet med CoPeCo är...

 2. Musiker, folk- och konstmusik från andra kulturer Masterprogrammet i folkmusik från andra kulturer förbereder dig för ett yrkesliv som musiker på hög internationell nivå. Syftet med utbildningen är att den ska stimulera utveckling av din...

 3. Musiker, nordisk master i folkmusik – NoFo Masterprogrammet i nordisk folkmusik ger en hög konstnärlig kompetens i ensemblespel utifrån folkmusikens traditioner i Sverige, Finland, Danmark och Norge. KMH erbjuder en gemensam nordisk...

 4. Musiker, svensk folkmusik Masterprogrammet i svensk folkmusik förbereder dig för ett yrkesliv som musiker på hög konstnärlig nivå. Syftet med utbildningen är att den ska stimulera utveckling av din konstnärliga profil på högsta nivå och ge gedigen...

Fristående kurser

 1. Entreprenörskap i musik Kursen syftar till att du som student ska tillägna dig grundläggande kunskaper och praktiska färdigheter i att använda entreprenörskap som en metod för att skapa, leverera och utvärdera kulturellt, ekonomiskt eller socialt...

 2. Folkmusikens gehörsmetod Kursen introducerar dig i grunderna för folkmusikens så centrala gehörsmetod. I huvudfokus står praktiskt musicerande inom spel, sång och dans. Kursen vänder sig till dig med grundläggande högskolebehörighet men då kursen...

 3. Folkmusikensemble I kursen får du prova på varierande samspelsformer för folkmusikensemble. Kursen vänder sig till musiker och sångare som vill spela folkmusik i ensemble. Behörighet Grundläggande behörighet för högskolestudier. Kursens innehåll...

 4. Folkmusikteori, introduktion Kursen ger dig grundbegreppen inom svensk folkmusikteori genom praktiska övningar i sång och spel. I kursen får du som musiker och sångare genom spel förståelse för hur folkmusik hänger ihop. Du får visa prov på...

 5. Folksångensemble Kursen vänder sig till sångare som vill sjunga folksång i ensemble. Behörighet Grundläggande behörighet för högskolestudier. Kursens innehåll Repertoaren varierar från traditionellt till nytt material och vi jobbar både med...

 6. Grundläggande gehör i teori och praktik Kursen vänder sig till dig med grundläggande högskolebehörighet som är nyfiken på musikämnet och vill lära dig mer om gehör och praktiskt musicerande. Kursen syftar till att ge kunskap om och träna färdighet i...

 7. Kulning I denna populära kurs får du lära dig allt om kulning av experter inom folksång. Kursen vänder sig till dig som har grundläggande högskolebehörighet och är nyfiken på kulning som begrepp och praktiskt verktyg. Behörighet Grundläggande...

 8. Pianoimprovisation och gehörsspel över genregränserna Kursen lär dig hantera ett piano i alla lägen utifrån olika improvisationstekniker. Kursen riktar sig till dig som vill utveckla din improvisationsförmåga på piano. Du kan vara musiklärare,...

 9. Spel till dans, fördjupning I kursen får du utveckla ditt spel tillsammans med dansare med fokus på sväng, tydlighet, frasering - att se, höra och göra i dans och musik. Kursen vänder sig till musiker som har gått grundkursen Spel till dans eller...