Provbeskrivning för master, musiker, folk- och konstmusik från andra kulturer

När du söker till det här programmet behöver du göra ett antagningsprov. Här finns allt du behöver veta för att genomföra proven.

Anmälningskod: KMH-16000

Prov 1 – Digital uttagning

Det första provet är en digital uttagning som avgör vilka sökande som går vidare och får göra nästa prov.

Spela in en videofilm (max 15 minuter) där du framför minst tre låtar/musikstycken. Framförandet ska ha formen av ett tänkt konsertframträdande och även innehålla presentation av den valda musiken. Du väljer själv den repertoar som bäst speglar din konstnärliga profil. Låtarna/visorna ska framföras utan noter.

Du ska även skriva en textpresentation som skall innehålla både en beskrivning av din bakgrund och en relativt utförlig beskrivning av vilken inriktning du önskar på dina studier, i form av ett tänkt masterprojekt. Presentationen skall omfatta 500-1000 ord och märkt med namn, personnummer och den utbildning du sökt. Presentationen ska vara i pdf-format.

Efter att du har gjort en fullständig anmälan till programmet på antagning.se Länk till annan webbplats. och sista anmälningsdag har passerat, kommer du få mer information via mejl om hur du skickar in ditt prov till KMH.

Instruktioner för videoinspelning

För att din film ska bli giltig behöver du:

  • Legitimera dig genom att filma legitimation och ditt ansikte. Uppge provkoden och berätta vilket stycke du kommer att framföra.
  • Framför ditt stycke. Ditt ansikte och dina händer måste synas genom hela filmen. Det ska vara enkelt att se dig och ditt instrument i bild.
  • Varje film ska genomföras i en enda obruten tagning. Inga klipp eller andra editeringar är tillåtna.
  • Det går bra att spela in ditt prov med en mobiltelefon, men se till att det inte är någon distorsion eller brus eller för mycket rumsakustik. Filmerna ska ha god bildkvalitet med bra skärpa och ljus.
  • Tillåtna format är MP4 eller MOV. Försök hålla filstorleken runt 500 MB om möjligt.

Om instruktionerna inte följs och filmen på något sätt upplevs ha modifierats kan ditt prov komma att bedömas som ogiltigt.

Provkod: LS 23.1 Huvudämne fm – Steg 1
Provtid: max 15 minuter
Bedömning: Provet är behörighetsgrundande och resultatet bedöms som godkänt (1) eller underkänt (0). Detta prov ligger även som grund i urvalsbedömningen av Prov 2 – Samtal.

Ditt resultat meddelas via mejl. Alla sökande med godkänt resultat går vidare till nästa prov.

Prov 2 – Samtal

Juryn genomför ett kort digitalt samtal med dig där du ska redogöra för motiven för din ansökan.

Provkod: LS 23.1 Huvudämne fm – Steg 2
Provtid: ca 20 minuter
Bedömning: Provet är behörighets- och urvalsgrundande. 0-50 p, varav 25 p krävs för godkänt. Även Prov 1 – Digital uttagning ligger som grund i poängsättningen för urvalet.

Relaterad kontakt