Provbeskrivning för viola

När du söker till masterprogram i musik, klassisk musik – orkester behöver du göra ett antagningsprov. Här finns allt du behöver veta för att genomföra provet.

Anmälningskod: KMH-19000

Prov 1 – Digital uttagning

Detta prov är en digital uttagning som avgör vilka sökande som går vidare och får göra resterande prov.

Spela in en video där du framför sats 1 ur antingen Hoffmeister eller Stamiz violakonsert, utan kadens (med eller utan piano).

Masterprogrammet innehåller ett självständigt konstnärligt arbete. Skriv 1 A4-sida med en preliminär projektidé för det självständiga arbetet.

Skriv ett kortfattat CV där du presenterar din utbildning och övrig verksamhet som är relevant för din ansökan. Skriv också en repertoarlista med de stycken du förberett till antagningsprov, inklusive eventuellt prov 2. Listan ska innehålla personuppgifter, sökt program, profil och instrument och vara i pdf-format.

Efter att du har gjort en fullständig anmälan på antagning.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och sista anmälningsdag har passerat, kommer du få mer information via mejl om hur du skickar in ditt prov till KMH.

Instruktioner för videoinspelning

 • Legitimera dig – filma legitimation och ditt ansikte. Uppge provkoden och berätta vilket stycke du kommer att framföra.
 • Framför ditt stycke. Ditt ansikte och dina händer måste synas genom hela filmen. Det ska vara enkelt att se dig och ditt instrument i bild.
 • Varje film ska genomföras i en enda obruten tagning. Inga klipp eller andra editeringar är tillåtna.
 • Det går bra att spela in ditt prov med en mobiltelefon, men se till att det inte är någon distorsion eller brus eller för mycket rumsakustik. Filmerna ska ha god bildkvalitet med bra skärpa och ljus.
 • Tillåtna format är MP4 eller MOV. Försök hålla filstorleken runt 500 MB om möjligt.

Om instruktionerna inte följs och filmen på något sätt upplevs ha modifierats kan ditt prov komma att bedömas som ogiltigt.

Provkod: LS 21.1b Huvudämne klassisk musik ork – Steg 1
Bedömning: Provet är behörighetsgrundande och resultatet bedöms som godkänt (1) eller underkänt (0). Juryn bedömer din tekniska färdighet och musikaliska gestaltning.

Ditt resultat meddelas via mejl. Alla sökande med godkänt resultat går vidare till nästa prov som sker på campus.

Prov 2 – Spelprov i huvudinstrument

Detta prov genomförs på plats på campus.

Inför provet skall du förbereda

 • sats 1 ur antingen Hoffmeister eller Stamiz violakonsert, med kadens
 • två fritt valda kontrasterande stycken
 • följande obligatoriska orkesterutdrag:
  • G Mahler: Adagio från symfoni nr 10
  • W A Mpzart: Symfoni nr 35 “Haffner”, ur sats 4
  • J Brahms: Variationer på ett tema av Haydn, var. 5
  • M Ravel: Daphnis et Chloé, ur svit nr 2.

Klicka här för noter till Obligatoriska orkesterutdrag viola Länk till annan webbplats.

Pianist kommer att finnas på plats. Ta med dig ackompanjemangsnoter till provet. Noterna ska vara tejpade/monterade och färdiga att använda. Du ska inte skicka några noter i förväg till KMH.

Skriv ut och ta med ditt CV, din repertoarlista och din projektidé för det självständiga arbetet och ge till juryn.

Juryn kan ställa frågor om din projektidé och hålla ett kort samtal med dig om din bakgrund och dina framtidsplaner vad gäller musik.

Provkod: LS 21.1b Huvudämne klassisk musik ork – Steg 2
Provtid: cirka 15–30 minuter
Bedömning: 0–50 p, varav 25 p krävs för godkänt. Provet är behörighets- och urvalsgrundande. Juryn bedömer din tekniska färdighet och musikaliska gestaltning.

Relaterad kontakt