Provbeskrivning för master, musiker, svensk folkmusik

När du söker till det här programmet behöver du göra ett antagningsprov. Här finns allt du behöver veta för att genomföra proven.

Anmälningskod: KMH-15000

Viktiga datum för din ansökan

1 december 2022
Anmälan öppnar på antagning.se.

16 januari 2023
Sista anmälningsdag.

17-19 januari 2023
Länk och instruktion för uppladdning av videofilm (prov 1, digital uttagning) skickas till den e-postadress du angett på antagning.se.

25 januari 2023

  • Sista dag att ladda upp prov 1, digital uttagning.
  • Sista kompletteringsdag för att styrka meriter och behörighet (görs på antagning.se).
  • För dig som inte är svensk medborgare – sista dag att ladda upp pass för att styrka avgiftsfrihet samt betala eventuell anmälningsavgift. Läs mer på antagning.se Länk till annan webbplats..

15-24 februari 2023
Resultat för digitala videoprov. Kallelse med information och datum för antagningsprov skickas till dig som gått vidare.

11-21 mars 2023
Antagningsprov 2 och 3, sker på campus vecka 11.

13 april 2023
Antagningsbesked urval 1

26 april 2023
Sista dag att tacka ja till att behålla din plats (gäller både antagna och reserver). Det gör du på Mina sidor på antagning.se.

11 maj 2023
Antagningsbesked urval 2

22 augusti 2023
Introduktionsvecka

28 augusti 2023
Terminsstart

Prov 1 – Digital uttagning

Det första provet är en digital uttagning som avgör vilka sökande som går vidare och får göra nästa prov.

Spela in en videofilm (max 15 minuter) där du framför minst tre låtar/musikstycken. Framförandet ska ha formen av ett tänkt konsertframträdande och även innehålla presentation av den valda musiken. Du väljer själv den repertoar som bäst speglar din konstnärliga profil. Låtarna/visorna ska framföras utan noter.

Du ska även skriva en textpresentation som skall innehålla både en beskrivning av din bakgrund och en relativt utförlig beskrivning av vilken inriktning du önskar på dina studier, i form av ett tänkt masterprojekt. Presentationen skall omfatta 500-1000 ord och märkt med namn, personnummer och den utbildning du sökt. Presentationen ska vara i pdf-format.

Efter att du har gjort en fullständig anmälan till programmet på antagning.se Länk till annan webbplats. och sista anmälningsdag har passerat, kommer du få mer information via mejl om hur du skickar in ditt prov till KMH.

Instruktioner för videoinspelning

För att din film ska bli giltig behöver du:

  • Legitimera dig genom att filma legitimation och ditt ansikte. Uppge provkoden och berätta vilket stycke du kommer att framföra.
  • Framför ditt stycke. Ditt ansikte och dina händer måste synas genom hela filmen. Det ska vara enkelt att se dig och ditt instrument i bild.
  • Varje film ska genomföras i en enda obruten tagning. Inga klipp eller andra editeringar är tillåtna.
  • Det går bra att spela in ditt prov med en mobiltelefon, men se till att det inte är någon distorsion eller brus eller för mycket rumsakustik. Filmerna ska ha god bildkvalitet med bra skärpa och ljus.
  • Tillåtna format är MP4 eller MOV. Försök hålla filstorleken runt 500 MB om möjligt.

Om instruktionerna inte följs och filmen på något sätt upplevs ha modifierats kan ditt prov komma att bedömas som ogiltigt.

Provkod: LS 23.1 Huvudämne fm – Steg 1
Provtid: max 15 minuter
Bedömning: Provet är behörighetsgrundande och resultatet bedöms som godkänt (1) eller underkänt (0). Detta prov ligger även som grund i urvalsbedömningen av Prov 2 – Intervju.

Ditt resultat meddelas via mejl. Alla sökande med godkänt resultat går vidare till nästa prov.

Prov 2 – Samtal

Juryn genomför ett kort digitalt samtal med dig där du ska redogöra för motiven för din ansökan.

Provkod: LS 23.1 Huvudämne fm – Steg 2
Provtid: ca 20 minuter
Bedömning: Provet är behörighets- och urvalsgrundande. 0-50 p, varav 25 p krävs för godkänt. Även Prov 1 – Digital uttagning ligger som grund i poängsättningen för urvalet.

Relaterad kontakt