Utbildningar inom klassisk musik

Samtliga program och fristående kurser inom klassisk musik.

Kandidatprogram

 1. Musiker, klassisk musik I kandidatprogrammet i klassisk musik får du stort utrymme att utvecklas till en tekniskt skicklig och mångsidig musiker i utmärkta övnings- och konsertlokaler. Inom programmet erbjuder mycket skickliga och välutbildade...

 2. Musiker, klassisk musik – Edsberg I en inspirerande miljö på Edsberg slott i Sollentuna ges du i denna inriktning inom kandidatprogrammet i klassisk musik stort utrymme att utveckla din spelteknik, både genom individuell övning och genom spel i...

 3. Musiker, klassisk musik – tidig musik I kandidatprogrammet i tidig musik får du fördjupa dig i instrumental- eller sångstudier av musik från främst medeltiden, renässansen och barocken. Det tre-åriga kandidatprogrammet ger dig en gedigen grund för...

 4. Musiker, kyrkomusik KMH är Sveriges äldsta och enda fristående musikhögskola och har utbildat kyrkomusiker i snart 250 år. Stockholm är en orgel-, konsert- och kulturstad av rang. Här finns många tillfällen till inspiration genom ett rikt...

Masterprogram

 1. Contemporary Performance and Composition, CoPeCo CoPeCo är ett masterprogram i nutida musik som ges i samarbete mellan fyra europeiska lärosäten. Programmet erbjuder dig en plattform för experimentell musik i europeisk miljö. Syftet med CoPeCo är att...

 2. Komposition – västerländsk konstmusik Att läsa ett masterprogram i komposition vid KMH betyder att befinna sig i en kreativ miljö med ljud- och musikskapande i fokus. Sedan länge har vi utbildat de vassaste tonsättarna, verksamma både nationellt och...

 3. Musiker, klassisk musik – Edsberg I masterprogrammet i klassisk musik med inriktning Edsberg ges du stort utrymme att fördjupa dig i instrumentalstudier, både genom individuell övning och genom kammarorkester. Du får undervisning av de främsta...

 4. Musiker, klassisk musik – kammarmusik och solist Med högt utbildade och mycket skickliga pedagoger får du stora möjligheter att utvecklas till en tekniskt skicklig musiker i utmärkta övnings- och konsertlokaler på masterprogrammet i klassisk musik...

 5. Musiker, klassisk musik – orkester Masterprogrammet i klassisk musik med orkesterinriktning utbildar framstående instrumentalister och erbjuder dig som student omfattande professionell orkesterträning. Länk till obligatoriska stycken publiceras inom...

 6. Musiker, klassisk musik – tidig musik I masterprogrammet i klassisk musik med inriktning tidig musik får du fördjupa dig i instrumentalstudier och musik från främst medeltiden till tidig romantik. Med undervisning på högsta internationella nivå i...

 7. Musiker, kyrkomusik – instrumental Masterprogrammet i kyrkomusik fördjupar dina instrumentala färdigheter och förbereder dig väl på ett varierat yrkesliv som kyrkomusiker. Masterprogrammet i kyrkomusik ges med två profiler: vokal med kördirigering i...

 8. Musiker, kyrkomusik – vokal Masterprogrammet i kyrkomusik med vokal inriktning fördjupar dina vokala färdigheter och förbereder dig på ett yrkesliv som kyrkomusiker på hög internationell nivå. Masterprogrammet i kyrkomusik ges med två profiler: vokal...

Fristående kurser

 1. Avancerad kurs i interpretation 1 Detta är kursen för dig som önskar förfina dina speltekniska färdigheter och utveckla din konstnärliga kreativitet. Kursen ger dig tillgång till excellenta instrumentallärare på både Edsbergs slott och på Campus...

 2. Avancerad kurs i interpretation 2 Detta är kursen för dig som önskar förfina dina speltekniska färdigheter och utveckla din konstnärliga kreativitet. Kursen är en fortsättning på Avancerad kurs interpretation 1. Kursen ger dig tillgång till...

 3. Entreprenörskap i musik Kursen syftar till att du som student ska tillägna dig grundläggande kunskaper och praktiska färdigheter i att använda entreprenörskap som en metod för att skapa, leverera och utvärdera kulturellt, ekonomiskt eller socialt...

 4. European Master Classes and Orchestra 1 I samarbete med Old Ox Music utvecklas ditt konstnärliga uttryck i mötet med världsledande artister inom klassisk musik. Detta är kursen för dig som har en påbörjad högskoleutbildning och som vill fördjupa dig...

 5. European Master Classes and Orchestra 2 I samarbete med Old Ox Music utvecklas ditt konstnärliga uttryck i mötet med världsledande artister inom klassisk musik. Detta är kursen för dig som har en påbörjad högskoleutbildning och som vill fördjupa dig...

 6. European Master Classes and Orchestra 3 I samarbete med Old Ox Music utvecklas ditt konstnärliga uttryck i mötet med världsledande artister inom klassisk musik. Detta är kursen för dig som har en påbörjad högskoleutbildning och som vill fördjupa dig...

 7. Grundläggande gehör i teori och praktik Kursen vänder sig till dig med grundläggande högskolebehörighet som är nyfiken på musikämnet och vill lära dig mer om gehör och praktiskt musicerande. Kursen syftar till att ge kunskap om och träna färdighet i...

 8. Hållbart yrkesliv inom musik Är du nyfiken på att lära dig mer om hållbarhet, hur du själv värnar om din inre hållbarhet och även hur ditt musikutövande kan bidra till en hållbar värld? I den här kursen får du möjlighet att reflektera kring dina egna...

 9. Kontrapunkt i palestrinastil I kursen får du möjlighet att utveckla god förståelse för och goda färdigheter i melodibildning, kontrapunkt och form inom vokalpolyfoni med Palestrina som förebild. 1500-talskompositören G P Palestrina har länge...

 10. Musikhistoria Om du intresserad av att lära dig mer om hur musiken har utvecklats genom tiderna, från antikens lyra och vidare till Hildegard von Bingen, Bach, Clara Schumann, Stravinsky, Ella Fitzgerald, Jimi Hendrix, Karin Edvardsson Johansson och...

 11. Orgel – genrebredd 1 Är du intresserad av att gestalta musik från olika genrer för främst ett kyrkomusikaliskt sammanhang är detta kursen för dig. Kursen vänder sig till dig som har högskolestudier i musik med kyrkomusikalisk inriktning och som...

 12. Orgel – genrebredd 2 Är du intresserad av att fördjupa din förmåga att gestalta musik från olika genrer för främst ett kyrkomusikaliskt sammanhang är detta kursen för dig. Kursen vänder sig till dig som har högskolestudier i musik med kyrkomusikalisk...

 13. Pianoimprovisation och gehörsspel över genregränserna Kursen lär dig hantera ett piano i alla lägen utifrån olika improvisationstekniker. Kursen riktar sig till dig som vill utveckla din improvisationsförmåga på piano. Du kan vara musiklärare,...

 14. Temperering A I denna kurs kommer du som organist eller körledare att lära dig temperera, för att framföra tidig musik på ett roligare och mer intressant sätt. Du kommer få verktyg och inblick i historiska tempereringar och praktiska erfarenheter av...