Musikpedagagogik som vetenskap och verksamhet

Om du är intresserad av att kombinera dina erfarenheter av musicerande med fördjupning i aktuell musikpedagogisk forskning är detta kursen för dig.

Kursen är starkt grundad i pågående forskning i musikpedagogik på KMH som har som övergripande profil musikalisk kunskapsbildning, vilket kännetecknas av lärande genom musicerande, lyssnande och perifert erfarande.

Kursen kombinerar praktisk musikpedagogisk verksamhet med undervisning grundad på vetenskaplig kritisk reflektion över musikalisk kunskapsbildning.

Behörighet

 • Grundläggande behörighet för studier på avancerad nivå.
 • Särskild behörighet:
  Lärarexamen eller motsvarande med minst 90 hp musik, alternativt kandidatexamen med minst 90 hp musikvetenskap, alternativt dokumenterad reell kompetens, t.ex. verksam musiker med redovisad erfarenhet av undervisning.

Sökande med annat modersmål än svenska, danska, färöiska, isländska eller norska ska ha de kunskaper i svenska som är nödvändiga för att tillgodogöra sig utbildningen.

Urvalsgrunder är tidigare utbildning och kunskaper, arbetslivserfarenhet eller annan erfarenhet som är särskilt värdefull för den sökta utbildningen.

Kursens innehåll

Musikalisk kunskapsbildning i praktik och teori:

 • kursdeltagarnas egna erfarenheter,
 • tidigare dokumenterade erfarenheter,
 • teori om musikalisk kunskapsbildning baserad på praktiska exempel.

Forskningsmetodik:

 • övningsuppgifter för intervju-, enkät- och observationsstudier,
 • vetenskaplig studie av praktiskt musikaliskt/musikpedagogiskt arbete,
 • teori om musikalisk kunskapsbildning baserad på praktiska exempel.

Akademiskt skrivande:

 • vetenskapliga och populärvetenskapliga texter om musikalisk kunskapsbildning,
 • vetenskaplig rapport om ett praktiskt musikaliskt/musikpedagogiskt arbete, som genomförts inom ramen för kursen,
 • textgranskning.

Seminarier ht 2019

Ramtid för kursens seminarier är onsdagar, 9-00-12.00.

Datum:
11/9, 25/9, 9/10, 23/10, 6/11, 20/11, 4/12, 18/12

 • Typ av utbildning:

  Fristående kurs, avancerad nivå

 • Institution:

  Musik, pedagogik och samhälle

 • Studietakt:

  Deltid

 • Högskolepoäng, hp:

  15

 • Anmälningsperiod:

  15 mars – 15 april

 • Anmälningskod:

  KMH–FA20X
  Anmäl dig på antagning.selänk till annan webbplats

Relaterad kontakt