Digital höstkurs: European Master Classes and Orchestra 1, 2 och 3

I samarbete med Kammarmusikens Vänner utvecklas ditt konstnärliga uttryck i mötet med världsledande artister inom klassisk musik.

Detta är kursen för dig som har en påbörjad högskoleutbildning och som vill fördjupa dig i orkesterspel under sommaren.

Dessa kurstillfällen är ortsoberoende och hålls digitalt under hösten 2023.

Studieperiod: 2023-10-02 – 2023-11-12.

Behörighet och urval

Deltagande i kurserna förutsätter grundläggande behörighet för högskolestudier samt särskild behörighet i form av genomförda högskolestudier i musik om minst 30 hp.

Urvalgrundande färdighetsprov kommer att tillämpas. Fördelning av platser sker på instrument för att uppnå symfoniorkesterbesättning.

Kursernas innehåll

Kursen varvar master classes i olika former med föreläsningar och seminarier. Individuella lektionstillfällen och ensemblerepetitioner är centrala delar i kursen.

Du får också lära dig att beskriva dina erfarenheter som musiker och dina övriga kompetenser i form av ett utförligt CV eller portfolio. En del av kursen handlar om hur du kan bygga upp egna internationella nätverk inom musiklivet.

Examination

Kursen avslutas med en konsert. Du måste även delta aktivt och närvara vid undervisning och minst en av kursens konserter. För betyget godkänd krävs minst 90% närvaro.