Musik och entreprenörskap

Stockholm School of Entrepreneurship (SSES) erbjuder alla programstudenter kurser i innovation, idéutveckling och entreprenörskap. Utbildningar som ger dig viktiga verktyg för att kunna leva på din musik.

SSES kurser är öppna för studenter från KMH, Karolinska Institutet, Konstfack, Stockholms Universitet, KTH och Handelshögskolan. Blandningen av studenter från olika högskolor och universitet gör SSES till en knytpunkt för tvärdisciplinära möten. Du får unika möjligheter att utöka ditt nätverk och skapa nya kontakter.

OBS! Kurserna ges på avancerad nivå, det krävs att du har kandidatexamen för att anmäla dig.

Kurserna ges på kvällstid för att vara tillgängliga oavsett vilken utbildning man läser. Alla SSES kurser är på engelska. I utbudet från SSES finns även workshops.

Har du frågor om kurserna, kontakta karin.hjertzell@kmh.se.

Valbara kurser
Stockholm School of Entrepreneurship (SSES)

Designtänkande (SSES) 7,5 Hp

Designtänkande har sitt ursprung i design men kan tillämpas inom ett brett spektrum av discipliner. Människor har en naturlig förmåga till designtänkande då det bygger på lekens associativa och improvisatoriska logik, till skillnad från vissa andra mer begränsande problemlösningsmetoder. Det är ett kraftfullt verktyg för att ta fram strategiska tvärdisciplinära eller entreprenöriella initiativ.

För dig som strävar efter validitet och innovation framför tradition och upprepning kommer kursen att ge kunskaper och färdigheter att nå sådana mål. Efter att ha tillägnat sig grunderna för designtänkande får studenterna undersöka hur man kan utveckla etablerade tekniker genom andra kreativa och designdiscipliner som till exempel plottning, karaktärisering, visualisering, rollspel, storyboarding och prototyping.

Kursen kombinerar föreläsningar med seminariediskussioner, workshops, grupp samt individuella presentationer av studenterna såväl som av företrädare inom fältet.

Kursen ges av Handelshögskolan en gång per år. Undervisningsspråk är engelska.

Kursdatum HT-2022
1 november – 15 december, tisdagar och torsdagar kl 17.15-20.00.

Mer information om innehåll, mål och examination samt behörighet hittar du i kursplanen och på sses.se Länk till annan webbplats..

Kursplan Designtänkande (CA3001) Pdf, 85.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Course syllabus Design Thinking (CA3001) Pdf, 82.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Idégenerering (SSES) 7,5 Hp

Om du är nyfiken på att lära dig mer om hur du kan generera och utveckla nya idéer till en genomförbar verksamhet så är det här en kurs för dig!

I kursen presenteras bland annat verktyg för idégenerering och den går också in på frågeställningar såsom kreativitet och innovation. Du får lära dig att identifiera och förstå målgrupper och marknader inkluderat företag med intentionen att skapa positiv social och miljömässig hållbarhet, samtidigt som de är ekonomiskt hållbara.

I undervisningen ingår både teoretisk analys och praktiskt inriktade undervisningsmetoder, en blandning av föreläsningar, debatter, diskussioner och workshops.

Kursen ges av KTH två gånger per år. Undervisningsspråk är engelska.

Kursdatum HT-2022
29 augusti – 12 oktober, måndagar och onsdagar kl 17.15-20.00.

Kursdatum VT-2023
16 januari – 1 mars, måndagar och onsdagar kl 17.15-20.00.

Mer information om innehåll, mål och examination samt behörighet hittar du i kursplanen och på sses.se Länk till annan webbplats..

Kursplan Idégenerering (CA3004) Pdf, 87.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Course syllabus Ideation – creating a business idea (CA3004) Pdf, 79.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Konstnärligt entreprenörskap (SSES) 7,5 Hp

Hur kan du kombinera konstnärliga processer och arbetssätt med entreprenörskap som ett sätt att skapa kulturella och samhälleliga projekt?

Den här kursen tar sin utgångspunkt i studentens egna kreativa, konstnärliga kärna. Den syftar till att ge både kunskap och färdighet i hur konstnärliga och kreativa metoder som exempelvis improvisation och scenframställning kan användas i nya sammanhang, och hur konst och kreativitet kan vara en bas för tvärdisciplinära entreprenöriella projekt.

Tillsammans med studenter från olika discipliner och kreativa uttryck får du lära dig använda verktyg för att initiera, skapa, planera, genomföra och utvärdera ett tvärdisciplinärt projekt med bas i konst och kreativitet.

I kursen används en modell för tvärdisciplinärt arbetssätt som heter “The Seven Transdisciplinary Habits of Mind”. Modellen bygger på sju olika kompetenser - Perceiving, Patterning, Abstracting, Embodiedthinking, Modeling, Deep Play och Synthesizing.

Kursen ges av Kungliga Musikhögskolan. Undervisningsspråk är engelska.

Kursdatum VT-2023
17 januari – 2 mars, tisdagar och torsdagar kl 17.15-20.00.

Mer information om innehåll, mål och examination samt behörighet hittar du i kursplanen och på sses.se Länk till annan webbplats..

Kursplan Konstnärligt entreprenörskap (CA3005) Pdf, 165.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Course syllabus Artistic Entrepreneurship (CA3005) Pdf, 151 kB, öppnas i nytt fönster.

Trendanalys och framtidstänkande (SSES) 7,5 Hp

Entreprenör eller inte, det är en fördel att förstå vart morgondagen är på väg och hur du kan vara med och påverka framtiden. Den här kursen syftar till att introducera studenterna till begrepp som koncepttrender, trendanalys och framtidstänkande - att bygga ett kritiskt perspektiv på vad vi kan göra "nu" för att påverka vårt "imorgon”.

Du kommer att få metoder och verktyg för att arbeta med olika typer av framtidsscenarier. Det handlar om att börja en tankeprocess som går utöver "business as usual".

När du arbetar med framtid kommer du att märka att det är ett område du kan forma efter dina egna intressen och att det är applicerbart på olika områden, kulturella bakgrunder och situationer. Din input och dina idéer är oerhört värdefulla för kursen och för dina klasskamrater, som med stor sannolikhet kommer från ett annat studieområde.

Kursen ges på Konstfack en gång per år. Undervisningsspråk är engelska.

Kursdatum VT-2023
16 januari – 1 mars, måndagar och onsdagar kl 17.15-20.00.

Mer information om innehåll, mål och examination samt behörighet hittar du i kursplanen och på sses.se Länk till annan webbplats..

Kursplan Trendanalys och framtidstänkande (CA3003) Pdf, 90 kB, öppnas i nytt fönster.

Course syllabus Trendspotting and Future thinking (CA3003) Pdf, 84.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Socialt entreprenörskap (SSES) 7,5 Hp

Konstnärligt och musikaliskt entreprenörskap kan i vissa fall sägas ha likheter med socialt entreprenörskap, det vill säga entreprenörskap som arbetar med sociala utmaningar.

I vårt samhälle tillgodoses sociala behov på en mängd olika sätt. Många genom offentliga organisationer men också inom privata sfärer (föreningar eller företag) och i informella organisationer eller kanske inte alls. En social innovation innebär identifiering av nya sociala problem och att hitta lösningar för åtgärder, individuellt eller kollektivt.

Kursen kommer gå in på viktiga områden såsom normer, etik och välmående, företags sociala ansvar och icke-vinstdrivande affärsmodeller.

Undervisningen sker genom en blandning av föreläsningar, debatter, diskussioner och workshops samt gästföreläsare. Ett projektarbete inom socialt entreprenörskap kommer att utvecklas under kursens gång genom grupparbeten.

Kursen ges av Handelshögskolan. Undervisningsspråk är engelska.

Kursdatum HT-2022
1 november – 15 december, tisdagar och torsdagar kl 17.15-20.

Mer information om innehåll, mål och examination samt behörighet hittar du i kursplanen och på sses.se Länk till annan webbplats..

Kursplan Socialt entreprenörskap (CA3002) Pdf, 90.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Course syllabus Social Entrepreneurship (CA3002) Pdf, 84.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Andra aktiviteter

Utöver de poänggivande valbara kurserna ovan så anordnar SSES och KMH även andra aktiviteter (icke poänggivande) som till exempel helgworkshops och bootcamp.

Helgkurser (SSES.se) Länk till annan webbplats.

Bootcamp (SSES.se) Länk till annan webbplats.

Har du frågor? Kontakta Kristine Botros kristine.botros@student.kmh.se

Relaterad kontakt