Hållbart yrkesliv inom musik

Är du nyfiken på att lära dig mer om hållbarhet, hur du själv värnar om din inre hållbarhet och även hur ditt musikutövande kan bidra till en hållbar värld?

I den här kursen får du möjlighet att reflektera kring dina egna förutsättningar för att skapa en inre hållbarhet samt en hållbar yrkesplattform inom musik utifrån dina intressen, behov och möjligheter i relation till yttre samhällsfaktorer.

Kursen bidrar till att öka dina grundläggande kunskaper om, och förståelse för, social och miljömässig hållbarhet och hur detta kan påverka och främja ett hållbart yrkesliv inom musikområdet.

Behörighet

Grundläggande behörighet för högskolestudier. Särskild behörighet: Minst 60 hp i musik.

Urval

Om det finns fler behöriga sökande än antal platser på kursen sker urval på grundval av 2/3 betyg och 1/3 högskoleprov.

Kursens innehåll

I kursen utvecklar du grundläggande kunskaper om social och miljömässig hållbarhet och dess relation till ett yrkesliv i musik. Kursens syfte uppnås genom att studera aktuell forskning och praktiska exempel inom områden såsom hälsa (ex sömn, återhämtning, kost och träning), social hållbarhet (ex samarbete, kommunikation och ledarskap) och miljö- och klimatmässig hållbarhet (ex konsumtionsmönster och resvanor).

Undervisningen sker genom föreläsningar och seminarier samt även genom handledning enskilt eller i grupp.

Kursen bygger på fokusområden hämtade ur FN:s globala mål i Agenda 2030 med frågeställningar och diskussion kring:

 • hälsa och välbefinnande,
 • jämställdhet och minskad ojämlikhet,
 • hållbar konsumtion och produktion,
 • klimatförändringar,
 • fredliga och inkluderande samhällen.
 • Typ av utbildning:

  Fristående kurs, grundnivå

 • Institution:

  Klassisk musik

 • Studietakt:

  Heltid

 • Högskolepoäng, hp:

  5

 • Anmälningsperiod:

  -

 • Anmälningskod:

  -

Relaterad kontakt